Prevence

Základní školy

Během společných besed se děti zábavnou formou pomocí her, soutěží a videoprojekcí naučí být správnými účastníky provozu (chodci, cyklisty, spolujezdci). Naučí se zásady bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou a poznají, jak komplikované jsou mezilidské vztahy. Dozví se o problematice alkoholu, kouření a omamných a psychotropních látkách. Zjistí, co je šikana, kyberšikana a jaká číhají nebezpečí na internetu. Jak se chovat k cizímu zvířeti, co udělat s nalezenou stříkačkou, jak poskytnout první pomoc, jak se chovat na cestě do školy a ze školy, co se může všechno stát, když jsou samy doma a spousta dalších důležitých informací. Za snahu a aktivitu děti dostávají drobné odměny v podobě reflexních přívěsků, samolepek a jiných materiálů, které by měly děti nejenom odměnit a potěšit, ale hlavně jim také zajistit větší bezpečnost.

 

 

Postranní menu