Pro řidiče

Odtahy vozidel

Strážník obecní (městské) policie rozhodne o odstranění vozidla (odtahu), tvoří-li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

"Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit, neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele".

V § 2 písm. e) citovaného zákona je definována překážka provozu na pozemních komunikacích:

"Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, např. náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace".

Může se nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. O odtažení vozidla rozhoduje strážník na místě samém.

 

V případě, že svoje vozidlo nenajdete na místě, kde jste ho ponechali, je možné, že bylo odtaženo. V tom případě kontaktujte policii na linku 158 nebo MP HB na linku 156.

Postranní menu