Prevence

Besedy a přednášky

Od r. 2009 se městská policie věnuje prevenci kriminality. Nabízí výukové programy nejen pro MŠ, ZŠ, SŠ ale i pro seniory a širokou veřejnost. Přednášky a besedy jsou směřovány k aktuálním tématům a potřebám především v oblasti právního vědomí, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, modelových situací rizikového či závadového společenského jednání. 

Postranní menu