Městská policie

Platba pokuty

Jak zaplatit pokutu?

 1. PLATBA POKUTY NA MÍSTĚ

  • v hotovosti
  • bezhotovostně přes platební terminál (akceptuje karty společnosti Mastercard, Visa, Maestro, Dinners, JCB)
 
2. PLATBA POKUTY NA MÍSTĚ NEZAPLACENÉ (musí být uhrazena do 15 dnů od vydání bloku pokuty na místě nezaplacené)
 
  • v hotovosti/bezhotovostně na služebně městské policie
  • bezhotovostní platba na účet města Havlíčkův Brod

Číslo účtu - 19 - 0000327521

Kód banky - 0100

Variabilní symbol - 979 + číslo vydaného bloku (bez písmene)

Konstantní symbol - 0378

Specifický symbol - rodné číslo

 

 

Postranní menu