Prevence

Mateřské školy

Preventistky městské policie pravidelně docházejí do mateřských škol v Havlíčkově Brodě a okolí, kde besedují s dětmi na různá témata. Program je vedený hravou a zábavnou formou, aby děti zaujal.

Mezi hlavní aktivity patří seznamování dětí s náplní práce městské policie, ukázkami pomůcek, výstroje a výzbroje strážníků. Besedy se zaměřují např. i na téma zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou, bezpečné chování na ulici a v provozu. Důraz je kladen nejenom na poznávání dopravních značek, ale hlavně na správné chování účastníků silničního provozu, ať už se jedná o chodce, cyklisty nebo spolujezdce. Zařazena jsou i témata jako nález použité injekční stříkačky, chování k cizímu zvířeti, jak se zachovat při útoku psa, co dělat, když se ztratím, jak přivolat pomoc.

Cílem těchto besed je nejen působit preventivně a upozornit děti na některá rizika, ale rovněž navázat přátelský vztah mezi dětmi a policií, důležitý proto, aby se nebály oslovit strážníky v případě jakéhokoliv problému.

 

 

Postranní menu