Prevence

Senioři

Městská policie se na tuto rizikovou skupinu obyvatel zaměřuje čím dál častěji a to hlavně z hlediska osvětové, informační a poradenské činnosti.

Besedy většinou probíhají na místech, kde se tito občané scházejí. Senioři na besedách získávají informace o možnostech a způsobech ochrany osobního bezpečí, zdraví a majetku. Nedílnou součástí setkání je prevence předcházení dopravním nehodám, zaměřená především na dodržování zásad bezpečného chování v silničním provozu. Posluchači si z besed vždy kromě informací odnesou různé brožury s užitečnými radami a  praktické dárečky, které by rovněž měly přispět ke zvýšení jejich bezpečnosti.

 

Postranní menu