Útulek pro psy

Odchyt toulavého zvířete je nejenže zákonnou povinností obce, ale je obzvlášť důležitý v případě, je-li takový odchyt ve veřejném zájmu (ohrožení života, zdraví a bezpečnosti silničního provozu).

Městská policie HB má odborně způsobilé a vyškolené osoby, které provádí odchyty psů na území města Havlíčkův Brod. Za tímto účelem je vybavena základními prostředky pro odchyt a převoz psů, včetně narkotizační pušky. Odchyt je prováděn výhradně u psů, kteří se pohybují volně bez dohledu a ovládání odpovědné osoby a u psů toulavých.

Případný odchyt jiných zvířat než psů je Městskou policií Havlíčkův Brod prováděn jen v případě, že to nebude pro strážníka nebezpečné, odchyt bude reálně možný a odchytem neutrpí zvíře.

Pokud zvíře naleznete nebo odchytnete mimo území města Havlíčkův Brod, je potřeba se obrátit na obecní úřad (starostu obce), kde bylo zvíře nalezeno/odchyceno. Obec má ze zákona povinnost postarat se o nalezené, toulavé zvíře (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.).

Naleznete-li zraněné zvíře můžete se obrátit na Záchrannou stanici Pavlov, tel.: +420 734 309 798, Domů - Stanice Pavlov