Městská policie

Kamerový systém

Kamerový systém je Úřadem pro ochranu osobních údajů uznáván za legitimní a legální možnost k ochraně majetku a zdraví osob a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů. Na druhou stranu musí být splněny veškeré podmínky Zákona o ochraně osobních údajů, dodrženy všechny stanovené principy a zároveň splněna přiměřenost a úměrnost (§5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.) do osobních práv subjektů údajů.

 

Od r. 2001 je naše město zapojeno do programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a od tohoto roku se také začal postupně budovat náš monitorovací kamerový systém. Celkové náklady do dnešního dne přesáhly sedm milionů korun při dělbě nákladů 64% město a 36 % dotace. Stávající stav je devatenáct stabilních kamerových bodů a jedna mobilní kamera. K přenosu signálu z jednotlivých kamerových bodů je využíváno optické sítě. Pro přenos mobilní kamery je použita zabezpečená síť u mobilního operátora. Městský kamerový systém má samostatné plnohodnotné pracoviště i na Policii ČR Havlíčkův Brod.

V současné době je záznam z MKS v digitální podobě ukládán na dobu 7mi dnů, poté je automaticky přemazáván. Doba uložení záznamu je závislá na nastavení poměru kvality/času a byla nastavena s ohledem na požadovanou kvalitu záznamu PČR.

O provozování MKS v Havlíčkově Brodě je občan vhodným způsobem informován informačními tabulemi na příjezdu do města (Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. § 24b).

 

Postranní menu