Prevence

Nabídka výukových programů

Městská policie, odbor prevence, nabízí výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti prevence kriminality, dopravní nehodovosti a sociálně patologických jevů. 

Kontakt: prevencemp%z%muhb.cz, tel. 734 780 104, 703 894 917

Postranní menu