Městská policie

GDPR

Data, která jsou provozem celého zařízení získávána, jsou ukládána na datových uložištích a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Provozování městského kamerového systému musí být v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a také v souladu se zákony č. 273/2008 Sb. o policii České republiky a se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, které policii vymezují právo "pořizovat zvukové, obrazové a jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných", není možné, aby tuto roli převzal jiný orgán.

Postranní menu