Prevence

Akce pro veřejnost

Oddělení prevence pořádá nebo se podílí na akcích určených pro děti a širokou veřejnost.

Jedná se buď o pravidelné a opakované působení prostřednictvím besed, přednášek a dalších podobných aktivit pro širokou veřejnost, zájmové skupiny, žáky a studenty škol. Přednášky a besedy jsou směřovány k aktuálním tématům a potřebám především v oblasti právního vědomí, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, modelových situací rizikového či závadového společenského jednání. Nebo se jedná o nárazové akce např. letní tábor a kroužek mladých strážníků.

Akce zaměřené na osvětu veřejnosti přímo v terénu, jako je působení především na chodce, cyklisty, ale také na seniory, kteří spadají do skupiny obyvatel nejvíce ohrožené krádežemi a podvody.

V rámci prevence se MP podílí i na akcích města, příspěvkových a neziskových organizací (dětské dny, dny bez aut, letní tábory, dopravní soutěže mladých cyklistů ad.). Na akcích konaných ve spolupráci s IZS prezentuje městská policie se stánkem činnost a náplň práce strážníků.

Postranní menu