Prevence

Kroužek mladých strážníků

Kroužek mladých strážníků je akce městské policie, kterou pořádá v rámci prevence již od r. 2010.
Jedná se o zájmový kroužek, kdy přihlášené děti ze 4. ročníků ZŠ jednou týdně dochází přímo na služebnu MP po dobu dvou měsíců.
Mají zde možnost nahlédnout do prostor, kde má policie své zázemí a prohlédnout si veškeré pomůcky, které strážníci potřebují ke své činnosti, včetně služebního vozu a kamerového systému, který je pro MP velice přínosným pomocníkem.  

Každý „mladý strážník“ dostane své identifikační číslo a pracovní sešit s vlastní fotografií v policejní uniformě.  Pro děti je na služebně vyhrazena místnost, kde se seznámí s činností MP a nenásilnou formou se dozvídají řadu nových informací. Pomocí her a soutěží se učí být správnými účastníky silničního provozu (chodci, cyklisty, spolujezdci). Poznávají, jak komplikované jsou mezilidské vztahy. Jak se chovat k cizímu zvířeti, co udělat s nalezenou injekční stříkačkou, jak poskytnout první pomoc, jak se mají děti chovat na cestě ze školy a do školy, co se může všechno stát, když jsou děti samy doma. Dozvídají se o problematice alkoholu, kouření a drog. Zjišťují, co je vlastně šikana, kyberšikana nebo jaká číhají nebezpečí ve virtuálním světě. „Mladí strážníci“ se dostanou i do terénu, kde mají možnost při pochůzkové činnosti poznat město Havlíčkův Brod „očima strážníka“, vyhledávat přestupky nebo si vyzkoušet měření radarem.

Po absolvování ústních a písemných testů, fyzických testů a střelby ze zbraní na střelnici jsou za přítomnosti pana ředitele MP oficiálně jmenováni „mladými strážníky“. Dostanou osvědčení o absolvování kroužku, odznak, uniformu a jiné odměny.
Cílem této akce je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna rizika, která je dennodenně obklopují. Děti dostanou možnost pohlédnout na veškerou problematiku ze strany policie a zároveň se strážníky navázat dobrý vztah.

Městská policie si od toho slibuje větší bezpečnost dětí a motivaci k tomu, aby stály na správné straně zákona.

Více fotografií naleznete na: Kroužek mladých strážníků: Městská policie Havlíčkův Brod (czechproject.eu)

Postranní menu