VYRUŠENI PŘÍMO PŘI ČINU

Zobrazeno 13. 3. 2023

Dne 4.3. ráno po 3. hodině Hlídka MP zaregistrovala při průjezdu Ledečskou ulicí, že u řeky Sázavy v blízkosti bývalého železničního mostu je větší oheň. Když strážníci přicházeli k ohništi, zahlédli v dálce utíkající tři osoby. Osoby utíkaly směrem k Hornímu Papšíkovu. V otevřeném ohništi bylo ohořelé velké klubo měděných drátů bez izolace a druhé ohořelé klubo drátu bylo na kraji v řece. Telefonicky byla podána informace o události a místu na OO Policii ČR.