UZAMČENÉ VOZIDLO I S KLÍČI UVNITŘ MUSELI OTEVŘÍT HASIČI

Zobrazeno 27. 3. 2023

Dne 20.3. 2023 ve 13:30 hod. se na služebnu MPHB dostavila žena, která uvedla, že zaparkovala své osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, modré barvy, prostoru pozemní komunikace - Havlíčkovo nám. č.p. 176. Dle sdělení je oznamovatelka držitelkou parkovacího průkazu O7 /ZTP/. Při odchodu z místa omylem uzamkla své vozidlo, kde ponechala všechny klíče, doklady a kompenzační pomůcky /berle/. Na místo přivolán HZS k poskytnutí technické pomoci - příjezd v 13:43 hod. HZS provedeno odborné otevření levých předních dveří vozidla.
Při zásahu nedošlo k poškození majetku. Zásah ukončen v 13:55 hod.