Strážníky opakovaně zaměstnávají problémoví bezdomovci

Zobrazeno 20. 5. 2024

Dne 14. 5. 2024 v podvečer přijala MP HB z linky 112 oznámení, že u obchodního domu Billa obtěžují opilí bezdomovci zákazníky. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že bezdomovci již místo opustili a sedí na lavičce u cyklostezky na Kalinově nábřeží. Vzhledem k tomu, že se jedná o vymezené místo veřejného prostranství, kde se vyhláškou města zakazuje konzumace alkoholických nápojů, provedli strážníci kontrolu dodržování této vyhlášky. Při tomto úkonu, zde přítomná bezdomovkyně (38 let) uchopila strážníka za uniformu a strčila do něho. Strážník byl nucen použít donucovací prostředky (hmaty a chvaty), aby ženu ve stavu opilosti zklidnil. Ta se následně začala ihned omlouvat a přestala pokračovat v agresi. Proto mohl být zákrok vůči ní ukončen a k vyřízení věci postačila domluva. Všem přítomným osobám se dostalo poučení o výše uvedené vyhlášce města a vhodném chování vůči zákazníkům obchodního domu Billa.