Strážníci zachraňovali uvízlá kachňata

Zobrazeno 16. 5. 2024

Dne 9. 5. 2024 v 13:37 hod. byla na MP HB přijata žádost pracovníka Záchranné stanice Pavlov o asistenci a technickou pomoc při vyproštění mláďat kačen, které se pohybují v prostoru odtokového jezu mezi rybníky Hastrman a Obora v parku Budoucnost. V prostoru betonové plochy jezu bylo uvízlých 6 kachňat. Strážníci MP HB na místě poskytli pomoc a asistenci. Mláďata byla vyproštěna a umístěna na volnou hladinu rybníka.