STRÁŽNÍCI ODHALILI HNED DVA ŘIDIČE, KTEŘÍ NEMĚLI ZA VOLANTEM CO DĚLAT

Zobrazeno 17. 10. 2023
Dne 09. 10. 2023 v 12.05 hod. bylo hlídkou MP HB při řešení dopravního přestupku (nedovolené stání s motorovým vozidlem na chodníku v ulici Dolní) zjištěno, že řidič (46let) vozidla Škoda Felicia, který výše uvedený přestupek spáchal a při příchodu strážníků MP HB se právě chystal k odjezdu, nemá u sebe řidičský průkaz. Následně bylo při prověření v informačním systému centrálního registru řidičů zjištěno, že tato osoba má ZŘMV do 24. 08. 2024. Tohoto řidiče navíc viděla hlídka MP HB při řízení už v 11.30 hod. v ulici Kalinovo nábřeží, když zde projížděl stejným vozidlem kolem strážníků...
 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bylo zřejmé, že výše uvedený řidič vykonával činnost, která mu byla zakázána rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci a je tedy důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu "Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání" podle §337/1a, zák. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník v platném znění. Proto bylo toto důvodné podezření podle §10/1 zák.553/1991 Sb. bezodkladně oznámeno policii a podezřelý byl na místě v 12.25 hod. policii předán.

Dne 9. 10. 2023 v 20.19 hod. hlídka MP HB zaregistrovala v ulici Dolní na okružní křižovatce osobní motorové vozidlo Škoda Felicie, jak projíždí křižovatkou a během jízdy nemělo za snížené viditelnosti rozsvícené předepsané osvětlení. Řidič (19 let) po zastavení vystoupil z vozidla a uvedl, že nemá řidičské oprávnění a že teprve provádí výcvik v autoškole. Ve znění zák. č. 361/2000 Sb. § 118a odst. 4) byla na místo přivolána hlídka policie ČR, která si vše převzala k dalšímu opatření.