STRÁŽNÍCI NA POSLEDNÍ CHVÍLI ZABRÁNILI OPILÉMU ŘIDIČI USEDNOUT ZA VOLANT

Zobrazeno 1. 2. 2024
Dne 4.11.2023 v 05:54 hod. bylo telefonicky na úřadovnu MP HB oznámeno, že na ulici Dobrovského, asi 20 metrů nad vjezdem do pivovaru si ustlal vedle chodníku nějaký opilec a usnul. Následný telefon na úřadovnu MP HB oznámil, že opilec vstal a pokouší se dostat do vedle stojícího vozidla, ale to už přijíždějící hlídka MP HB viděla, jak dotyčný lomcuje klikou vozidla u dveří spolujezdce!...
 

Strážníci muže, který byl evidentně pod vlivem návykové látky, vyzvali k prokázání totožnosti. Bohužel se muž zdráhal a poté co neuposlechl ani následující zákonné výzvy, se dal na útěk. Hlídkou byl vzápětí dostižen, a protože nadále odmítal svoji totožnost prokázat a totožnost nemohla být prokázána ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka, byl muž, který kladl aktivní odpor za pomoci donucovacích prostředků (hmaty, chvaty a pouta) předveden na policii. Zde byla totožnost muže (31 let) ověřena. Orientačním vyšetřením na alkohol bylo u muže zjištěno 2,94 ‰. Dotyčný se svým jednáním dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, za který byl „odměněn“ uložením pokuty příkazem na místě. Tuto pokutu muž zaplatil, a protože začal spolupracovat, byl si vědom svého protiprávního jednání a nadále ovládal své chování, byl propuštěn.