STRÁŽNÍCI ASISTOVALI HASIČŮM PŘI POŽÁRU BYTOVÉHO DOMU

Zobrazeno 2. 5. 2023

Dne 23.04.2023 v 01:46 hod. byla přijata žádost OO PČR HB o provedení asistence HZS při hašení požáru sklepních prostor bytového domu na ul. Jihlavská 3204. Hlídka MP HB na místě v 01:51 hod. Při příjezdu na místě již 4 vozidla HZS. Kontaktován velitel zásahu. Požár vznikl ve sklepním prostoru, kde došlo v jedné z uzavřených kójí k zahoření uskladněného drobného odpadu. Ke zranění osob nedošlo. V 02:10 hod. se na místo zásahu dostavil vyšetřovatel HZS a hlídka OO PČR HB. Požár uhašen, další úkony v kompetenci HZS.