RVAČKA U BARU

Zobrazeno 14. 3. 2023

Dne 12.3. v 00:25 hodin požádal telefonicky operační KV Policie ČR o asistenci MP v Dolní ulici před mongolským barem Asylum Chicha bar, kde dochází ke rvačce mezi mongolskými spoluobčany.
Na místě byly dvě policejní hlídky, před vchodem asi 20 osob ( Mongolci ), situace se uklidnila, řešeno Policií ČR, hlídka MP místo opustila bez dalších úkonů.