Rušili noční klid, skončili na záchytce

Zobrazeno 16. 5. 2024

Dne 6. 5. 2024 v 00.05 hod. bylo na linku 156 MP HB přijato oznámení, že v bytovém domě v ulici Staškova, dochází v jednom z bytů k rušení nočního klidu.
V 00.15 hod. hlídka MP HB na místě zjistila, že v bytovém domě v ulici Staškova skutečně dochází k závažnému rušení nočního klidu a to velmi hlasitým křikem až řevem z jednoho bytu. Následnou kontrolou totožnosti byly zjištěny tři osoby (dvě ženy 44 a 21 let a mladík 17 let), které zde svým hlučným chováním noční klid rušily. Všichni tři svým jednáním porušili noční klid a důvodné podezření z přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.
Vzhledem k tomu, že dvě osoby v rušení nočního klidu nadále pokračovaly a evidentně byly pod vlivem alkoholu, následovala v souladu se zákonem i výzva k orientačnímu vyšetření, jelikož zde bylo důvodné podezření, že se požitím alkoholu uvedly do stavu, v němž bezprostředně ohrožovaly veřejný pořádek. U mladistvého byla zjištěna hodnota 2,05 ‰, druhá osoba se vyšetření odmítla podrobit, a protože k němu byla podle zákona vyzvána, byl v jejím případě sepsán úřední záznam o důvodném podezření z dalšího přestupku. Následně byly obě osoby v souladu se zákonem dopraveny do záchytné stanice Jihlava, kde byly předány do péče.