Po napadení strážníka skončil v poutech

Zobrazeno 5. 3. 2024

Dne 2. 3. 2024 v 18.55 hod. došlo v ul. Dolní v HB u č. p. 1 ve stánku s rychlým občerstvením Foot Truck ke krádeži dvou balení masných výrobků. Hlídka MP HB, která právě prováděla hlídkovou činnost ve vedlejší ulici Kalinovo nábřeží, na to byla upozorněna náhodným svědkem a podařilo se jí následně v ul. V Rámech dopadnout prchajícího pachatele této krádeže. Kontrolou totožnosti bylo zjištěno, že jde o muže (35 let). Pachateli přestupku byla uložena pokuta, kterou odmítl zaplatit a odmítl i řešení věci na místě, proto mu bylo sděleno, že důvodné podezření z tohoto přestupku bude podle zákona oznámeno příslušnému správnímu orgánu. Při následném provádění dalších úkonů (orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem - dechová zkouška), došlo ze strany pachatele přestupku proti majetku k fyzickému napadení strážníka MP HB opakovanými útoky pěstmi na obličej, kdy jeden z úderů zasáhl tvář strážníka. V zájmu ochrany vlastní bezpečnosti byly proti útočníkovi použity zákonné donucovací prostředky (obušek, hmaty a chvaty) a byl následně podle trestního řádu omezen na osobní svobodě. V souladu se zákonem o obecní policii mu byly nasazeny pouta. Na základě výše uvedeného jednání bylo důvodné podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě, na místě byl muž předán policii ČR.