Pachatel krádeže se pokusil před strážníky uprchnout

Zobrazeno 16. 4. 2024

Dne 9. 4. 2024 v 19:10 hod. zjistila hlídka MP HB, že u haly ČD v ulici Nádražní se nachází osoba, která odpovídá popisu osoby, která se měla dnes kolem 17:30 hodin, účastnit krádeže v obchodě potravin Hejkal v Dolní ulici. Když mladík hlídku strážníků spatřil, pokusil se zmizet přes koleje směrem do ulice U Topíren. Strážníci mladíka dostihli a následně ho na základě oprávnění vyzvali k prokázání totožnosti. Mladík neměl žádný doklad a jen ústně sdělil svoje jméno. Nepodal žádné vysvětlení k útěku před hlídkou MP. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu podezřelou z účasti na krádeži, která nebyla schopna ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat a v daném případě nebylo možné totožnost osoby zjistit ani provedenými úkony na místě, bylo využito oprávnění strážníka předvést osobu na policii. Zde byla její totožnost ověřena (mladík 17 let) a byla předána PČR k dalšímu opatření.