OPILÝ SEDL ZA VOLANT, DECHOVOU ZKOUŠKU ODMÍTL

Zobrazeno 5. 10. 2023
Dne 29.9.2023 v 01:50 hod. hlídka MP HB v ulici Havlíčkova zaregistrovala při hlídkové činnosti muže, který přišel k vozidlu Škoda, jeho styl chůze a pohyby naznačovaly, že je zřejmě pod vlivem alkoholu. Tento muž si vozidlo otevřel, sedl si na místo řidiče, nastartoval, vycouval z řady a po opakovaných pokusech se rozjel směrem ke křižovatce s ulicí Masarykova. Protože zde bylo důvodné podezření, že tento řidič řídí motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, byl následně hlídkou MP HB zastaven v ulici Husova. Na místě byla zjištěna totožnost řidiče (29 let). Dále byl vzhledem k výše uvedenému podezření podle zákona vyzván k orientačnímu vyšetření na ovlivnění alkoholem dechovou zkouškou...
 

Tomuto orientačnímu vyšetření se řidič odmítl podrobit, ale nepopíral, že je pod vlivem alkoholu a tvrdil, že má jen "dvě piva". Protože uvedený řidič byl důvodně podezřelý, že svým jednáním spáchal přestupek, jízda pod vlivem alkoholu a odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol, byly podle zákona naplněny podmínky pro zabránění v jízdě a na místo byla přivolána policie ČR, která si věc převzala k řešení.