Opilá žena, která narušovala veřejný pořádek a chovala se agresivně, nakonec skončila v poutech

Zobrazeno 25. 6. 2024

Dne 22. 6. 2024 v 18:12 hod. bylo na základě oznámení na linku 156 hlídkou MP HB zjištěno, že v horní části relaxační zóny v prostoru vodních prvků a fontán na Smetanově náměstí se nachází strážníkům dobře známá místní bezdomovkyně (38 let), která je evidentně ve stavu těžké opilosti. Nekoordinuje své pohyby a opakovaně padá na betonový povrch fontány. Orientačním vyšetřením bylo naměřeno 3,12 ‰ alkoholu. Na výzvu strážníků k opuštění prostoru fontány nereagovala a ve svém stavu nadále ohrožovala svoje zdraví a narušovala veřejný pořádek. Proto bylo dle zákona rozhodnuto o dopravě osoby na PZS Jihlava. Vzhledem k tomu, že osoba se začala chovat velmi agresivně, museli strážníci během přepravy použít donucovací prostředky (pouta) z důvodu ochrany přepravované osoby, strážníků a majetku.