NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY A ÚTĚK PŘED STRÁŽNÍKY OPILÉMU MLADÍKOVI MOC NEPOMOHLO

Zobrazeno 15. 11. 2023
Dne 12.11.2023 byla na úřadovnu MP HB přijata stížnost ostrahy nádraží ČD, že v nádražní hale je opilý mladík, který se nemůže postavit na nohy!
Na MKS bylo vidět, že ještě před příjezdem hlídky MP se mladík vydal do podchodu k nástupištím následován členem ostrahy, kde je následně v 16:35 hod. dostihla i hlídka MP HB. Protože mladík byl evidentně pod vlivem návykové látky a neovládal svoje chování, byl strážníky vyzván k prokázání totožnosti. Mladík výzvy strážníků neuposlechl a dal se na útěk. Následně byl hlídkou MP dostižen a podruhé dle zákona vyzván k prokázání totožnosti. Mladík opět neuposlechl a začal klást aktivní odpor...
 

Strážníci využili svého oprávnění a použili donucovací prostředky (pouta). Protože mladík neprokázal svoji totožnost a nebylo ji možné prokázat ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka, byl seznámen s tím, že bude předveden na policii za účelem ověření totožnosti. V průběhu předvedení si to mladík (25 let) rozmyslel a svoji totožnost prokázal. Orientačním vyšetřením bylo u něho zjištěno 2,46 ‰ alkoholu. Svým jednáním se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku (neuposlechl výzvu úřední osoby při výkonu její pravomoci) za který mu byla příkazem na místě uložena pokuta. Protože mladík následně své chování zvládl ovládat a už nebyl žádný důvod k dalším opatřením, byl propuštěn.