NEUKÁZNĚNÉ CESTUJÍCÍ VE VLAKU USMĚRNILI AŽ STRÁŽNÍCI

Zobrazeno 28. 3. 2023

Dne 23.3. po 13. hodině bylo z OO PČR HB požádáno o součinnost při řešení problémových dvou osob, pravděpodobně rusky mluvících, kteří přijedou v 13.35 hod. vlakem REGIOJET od Brna.
Hlídka PČR před halou ČD řešila jiný incident vzájemného napadení. Hlídka MP ve vlaku ztotožnila dva cizince s pasem Israele, ale jeden se narodil v Ruské federaci a druhý v Bělorusku. Stevardky z vlaku uvedly, že mladíci sedí v jiném vagonu, než mají lístky a obsadili s nějakou slečnou dvě sedačky ve třech! Stevardky požadovaly jejich vyloučení z přepravy. Toto oprávnění MP nemá, proto po kontrole totožnosti mladíky vyzvala, aby se odebrali do správného vagonu na své sedačky. Nebyla způsobena žádná škoda, ani nebyl zjištěn žádný přestupek. Vlak i s pasažéry následně odjel.