NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ ZAMĚSTNALO HASIČE I STRÁŽNÍKY

Zobrazeno 2. 5. 2023
Dne 29.4.2023 v 13:25 hod. přijal strážník stálé služby MP HB oznámení na nefunkční kanalizační vedení v ulicích Mahenova a Wolkerova. Dle oznamovatele vzhledem k nepřízni počasí (přívalové deště) dochází k selhání a ucpávání kanalizačního vedení, kdy voda neodtéká a zaplavuje komunikaci i přilehlé zahrady rodinných domků. Hlídka MP HB na místě zjistila zaplavenou pozemní komunikaci, která byla pro osobní motorová vozidla neprůjezdná!...
 

Voda se dále přelévala do prostoru místních soukromých zahrad. Postupně dochází k zaplavení níže položených vnitřních částí domků (garáže, sklepní prostory). Přivolaná jednotka HZS v místě provedla zásah (odblokování a pročištění kanalizačních vpustí a byl zajištěn volný odtok vody). Následně byla obnovena sjízdnost pozemní komunikace. Byl podán podnět na TSHB k zajištění vyčištění pozemní komunikace.

Dne 29.4.2023 v 13:58 hod. bylo přijato oznámení řidiče motorového vozidla na neprůjezdnou pozemní komunikaci za obcí Herlify směrem na obec Bartoušov. Dle oznamovatele došlo v důsledku nepřízně počasí k sesuvu větší části půdního svahu na pozemní komunikací. V důsledku sesuvu je komunikace pro motorová vozidla neprůjezdná. Oznámení bylo předáno na HZS, který zajistí odstranění zeminy z pozemní komunikace a její následné vyčištění. Další úkony v kompetenci HZS.