MAJITELKA VOZIDLA MĚLA VÍCE ŠTĚSTÍ NEŽ ROZUMU

Zobrazeno 23. 2. 2023

Dne 7.2. 2023 před 23. hodinou bylo v ulici Pražská na parkovišti zjištěno nezajištěné osobní motorové vozidlo, které mělo otevřené dveře.
Majitelka vozidla byla hlídkou vyhledána, přišla k vozidlu, vozidlo si prohlédla, uzamkla a uvedla, že nic nechybí. Nevznikla žádná jiná škoda.