KAMEROVÝ SYSTÉM ODHALIL DVĚ NEZLETILÉ DÍVKY POPÍJEJÍCÍ ALKOHOL

Zobrazeno 21. 3. 2023
Dne 15.3.2023 ve 21.01. hod. v Havlíčkově Brodě v parku Budoucnost v prostoru odpočinkové zóny u stánku s občerstvením na lavičce, byly sledovány dvě osoby jak popíjejí z lahve zřejmě alkohol a zapíjejí ho z druhé lahve. Jedna z uvedených osob nekontrolovala své chování a spadla na zem. Na místo do parku byla přivolána hlídka Městské policie Havlíčkův Brod. Po zjištění totožnosti obou osob bylo zjištěno, že jde o jednu nezletilou a jednu mladistvou dívku...
 

Na lavičce vedle dívek byla skoro vypitá prázdná lahev od vodky. Vzhledem k důvodnému podezření,
že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky jedna z dívek uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožovala sebe, bylo ve 21.30 hod. provedeno strážníkem orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem dechovou zkouškou analyzátorem alkoholu v dechu s výsledkem měření u dívky PL 2.23 prom. a u dívky HD 0.0 prom.
Podané vysvětlení - alkohol získaly od neznámé osoby u OD Kaufland. Porušení OZV č.1/2009 požíváním alkoholu neřešeno. Ve 21.40 hod. byla informována vedoucí Úseku sociálně právní ochrany dětí města H.Brod., která se dostavila na úřadovnu Městské policie. Do parku Budoucnost byla k dívce přivolána RZP a předána ve 21.58 hod.
Ve 22.30 hod. byla pracovnicí ÚSPOD informována matka PL o převozu a hospitalizaci dcery v Nemocnici v Havlíčkově Brodě.
Druhá dívka HD byla dopravena vedoucí pracovnicí ÚSPOD do místa bydliště.