ALKOHOL OPĚT V HLAVNÍ ROLI

Zobrazeno 13. 3. 2023
Dne 1.3. 2023 po 18. hodině přijal operační MP žádost z OO PČR, nemají volnou hlídku a ostraha nádraží požaduje asistenci ve vlakové soupravě na nástupišti č. 1, kde má podnapilou osobu, která nechce soupravu opustit a ta zde musí čekat.
Hlídka na místě v 18:21 hod., poté v 18:26 hod. i hlídka PČR. Ve vlakové soupravě zjištěn ležící muž mezi sedačkami. Místně i časově dezorientován, neschopen samostatné chůze, stěžuje si na silné bolesti v oblasti žeber, ale viditelně nezraněna. Z dechu osoby je silně cítit alkohol, dle vzezření osoby možná vše podloženo i jinými nespecifikovanými látkami. Společnými silami vynesena na 5 nástupiště, aby vlaková souprava mohla odjet. V 18:30 hod. vyžádán výjezd RZS. Ta na místě v 18:44 hod. Lékař RZS rozhodl o převozu osoby k dalšímu vyšetření do nemocnice...
 

Ve 20:07 hod. oznámeno z recepce Nemocnice HB, že se jim u recepce zdržuje podnapilá osoba, která po ošetření (přivezena RZS) neshledána k hospitalizaci. Hlídka na místě v 20:13 hod. zjistila, že se jedná opět o stejného muže, který byl vyšetřen, a nebylo zjištěno nic, co by vyžadovalo jeho hospitalizaci. Orientační dechová zkouška v nemocnici 0.96 promile. Vykázán z budovy s tím, že pokud nemá kde spát, může si dojít do Teplé židle, kde může přenocovat.