ALKOHOL KOMPLIKUJE LIDEM ŽIVOT ČÍM DÁL ČASTĚJI

Zobrazeno 19. 4. 2023
Dne 12.04.2023 v 22:23 hod. přijal operační na úřadovně MP HB oznámení od pracovníka ostrahy místního Měšťanského pivovaru v ulici Dobrovského, že na chodníku před pivovarem leží na zemi nějaká dívka, která je při vědomí a zřejmě opilá!...
 
Hlídka MP HB ženu (34 let) našla a zjistila její totožnost. Žena byla zjevně pod vlivem alkoholu, neměla žádné viditelné poranění, s hlídkou komunikovala, kontrolovala své chování, neohrožovala bezprostředně sebe, jinou osobu ani majetek nebo veřejný pořádek a byla schopna samostatné chůze. Následně z místa sama odešla a hlídkou byla sledována do místa bydliště

Dne 16.4.2023 v 18.07 hod. bylo operačním na úřadovně MP HB přijato oznámení, že v ulici Nerudova u křižovatky s ulicí Pujmanové leží na zemi muž, který je ve stavu opilosti a je agresivní. Hlídka na místě s mužem komunikovala a zjistila jeho totožnost (53 let). Muž částečně spolupracoval, ale neudržel se na nohou a padal na zem. Na hlavě měl drobnou odřeninu, jinak nebyl viditelně zraněn. Následně bylo provedeno orientační vyšetření dechovou zkouškou na zjištění alkoholu s výsledkem 3,02 ‰. Muž nekontroloval své chování, bezprostředně ohrožoval sebe, veřejný pořádek a tuto hrozbu nebylo možné odvrátit jinak. V 18.28 hod. byl na místo přivolán lékař ZZS HB, který muže prohlédl a stanovil, že je způsobilý k dopravě na ošetření na PZS, kam byl následně hlídkou dopraven.