ALKOHOL A DROGY OPĚT V HLAVNÍ ROLI

Zobrazeno 21. 8. 2023
Dne 31.07.2023 v 19:36 hod. na linku 156 MP HB upozornila obsluha baru Na Ostrově, že ve vnitřním prostoru provozovny se pohybuje muž, který vykazuje známky silného požití návykové látky, je agresivní a verbálně i fyzicky napadá ostatní hosty včetně obsluhy baru!
Hlídka MP HB na místě zjistila muže, který byl dezorientován, měl nestabilní postoj a zcela evidentně byl pod vlivem alkoholu. Bylo zde podezření i na užití omamné a psychotropní návykové látky, protože měl nekoordinované, zrychlené pohyby, poruchy chování, labilní náladu, místy až halucinogenní stav. Vůči okolí byl silně agresivní a nespolupracující. Orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,84 ‰ alkoholu...
 
Strážníci využili svých oprávnění a poté co muž odmítl prokázat svoji totožnost a chtěl z místa odejít, následovalo použití donucovacích prostředků (pouta) a předvedení osoby na policii, kde byla ověřena totožnost muže. Zjištěný čtyřicetiletý muž z Chotěboře se požitím alkoholu uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožoval sebe nebo jinou osobu, majetek a veřejný pořádek. Proto byla osoba vyzvána a následně dopravena na odborné lékařské vyšetření na PZS Jihlava