Agresivní pár s nemalou dávkou alkoholu v dechu, zaměstnal strážníky i OSPOD

Zobrazeno 18. 6. 2024

Dne 15. 06. 2024 v 21:32 hod. hlídka MP HB na základě žádosti policie ČR prověřovala partnerskou hádku, která měla probíhat v prostoru domu v ulici Staškova a kde mělo dojít k fyzickému napadení ženy jejím přítelem. Strážníci na místě zjistili dvě osoby (muže 22 let a ženu 21 let) a dvě nezletilé děti. Vzájemné neshody mezi nimi přetrvávají již delší dobu. Žena uvedla, že dostala pěstí do obličeje. Muž to nepopíral, ale uvedl, že partnerku praštil, protože se hrubě chovala k dětem a jedno udeřila do hlavy. Na základě oprávnění byla u muže (1,65 ‰) a ženy (2,33 ‰) provedena orientační dechová zkouška na alkohol. Vzhledem k poranění ženy a dítěte byla na místo přivolána ZZS. Následně se dostavila i pracovnice OSPOD MěÚ HB. Celá událost byla na místě postoupena policii ČR k dalším úkonům.